Джумла
Real time web analytics, Heat map tracking
Розділ 1. Загальні засади

Розділ 1. Загальні засади

Загальні засади Конституції України визначають загальновизначальні терміни Держави і її громадян. Ці визначення здебільшого деларативні і обумовлюють принципи Держави.

Розділ 2. Права, Свободи та обов'язки людини та громадянина

Розділ 2. Права, Свободи та обов'язки людини та громадянина

Права людини в сучасному світі - це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави. Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб.

Розділ 3. Вибори, Референдум

Розділ 3. Вибори, Референдум

Виборча система - це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами.

Розділ 4. Верховна Рада України

Розділ 4. Верховна Рада України

В межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади внутрішньої та зовнішньої (зокрема інформаційної) політики, основи національної безпеки в інформаційній сфері, формує законодавчу базу в цій сфері, визначає загальну структуру, чисельність, функції Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України.

Розділ 5. Президент України

Розділ 5. Президент України

Якщо раніше Президент України був одночасно і главою виконавчої влади, то нині, згідно з Конституцією України, він є тільки главою держави. Проте, роль Президента України у організації і діяльності органів виконавчої влади є значною. Так, зокрема, Президент України призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра (главу уряду) України та приймає рішення про його відставку, призначає за поданням Прем'єр-міністра України керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження.

Розділ 6. Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади

Розділ 6. Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада в Україні - це представлена державними виконавчими органами самостійна та незалежна в системі поділу влади, відмінна від законодавчої та судової гілка державної влади, що утворена для виконання Конституції та законів України, оперативного управління суспільними і державними справами.

Розділ 7. Правосуддя

Розділ 7. Правосуддя

Відповідно до положень Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. В свою чергу, судова влада реалізується через здійснення правосуддя у формі цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, а також конституційного судочинства. Отже, правосуддя — це специфічна діяльність держави, яку проводять суди у встановленій законом процесуальній формі.

Розділ 8. Територіальний устрій України

Розділ 8. Територіальний устрій України

Україна самостійно визначає механізм поділу її території на певні частини і співвідношення влади між ними. Українська держава здійснює верховенство на всій своїй території, яка в межах існуючих кордонів є недоторканною і не може бути змінена і використана без її згоди. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах Державного кордону є цілісною та недоторканною

Розділ 9. Автономна Республіка Крим

Розділ 9. Автономна Республіка Крим

Україна, будучи унітарною державою, має складний територіальний устрій, оскільки до її складу входить територіальна автономія - Автономна Республіка Крим. Під автономією в юридичній науці прийнято розуміти відносно самостійне у здійсненні державної влади або місцевого самоврядування територіальне утворення у складі держави.

Розділ 10. Місцеве смоврядування

Розділ 10. Місцеве смоврядування

В основу місцевого самоврядування кожної країни світу покладені національні теорії місцевого самоврядування. Найбільш поширеними з них є громадівська (Італія, Франція, Угорщина), державницька (Китай, Лівія) та змішана теорії. Зміст кожної із зазначених теорій визначається визнанням пріоритетного суб'єкта місцевого самоврядування - громади та держави, або ж дуалізму їх пріоритетності.

Розділ 11. Конституційний Суд України

Розділ 11. Конституційний Суд України

За світовою практикою конституційний контроль здійснюється або судами загальної юрисдикції, або спеціалізованими. У першому випадку конституційність нормативно-правових актів перевіряють або всі суди загальної юрисдикції за звичайною процедурою при розгляді конкретних судових справ (децентралізований контроль), або тільки найвищий суд загальної юрисдикції (централізований контроль). У другому випадку конституційний контроль здійснюють конституційні суди (централізований контроль) через процедуру конституційного судочинства.

Розділ 12. ЗМІ та інший медіа ресурс

Розділ 12. ЗМІ та інший медіа ресурс

Світовий досвід функціонування демократичних "інформаційних" суспільств та проведений аналіз беззастережно вказує на прямий зв'язок між ЗМІ та станом інформаційної безпеки держави. Зазначимо, що вплив ЗМІ на інформаційний простір прямо залежить від низки обставин, які визначають ефективність впливу ЗМІ. Поряд з цим Існує інший вектор впливу на стан інформаційної безпеки суспільства. Це вплив на діяльність самих ЗМІ. Проведений аналіз свідчить про низку факторів, які впливають на галузь. Особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити чотирьом з них.

Розділ 13. Інтерент та соціальні мережі

Розділ 13. Інтерент та соціальні мережі

Цільова діяльність інтернет-медіа пов'язана з інформуванням масових аудиторій, в той час як інші ресурси Інтернету націлені на інші види комунікації, наприклад, на міжособистісне або міжгруповое спілкування за інтересами (блоги, форуми), на зберігання інформації (електронні бібліотеки, соціальні мережі). Входячи в інтернет-простір, людина має можливість отримувати інформацію у всіх областях знання, оперативно (аж до режиму реального часу) знайомитися з новинами. Навігатором в цьому служать інформаційно-пошукові системи, що включають десятки серверів (вузлів зберігання інформації) за багатьма тематичними напрямками.

Розділ 14. Внесення змін до Конституції України

Розділ 14. Внесення змін до Конституції України

За порядком внесення змін Конституція України наближена до жорстких конституцій. Таким чином, Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін, подібно до Конституції США, є досить жорсткою. Функції Конституції України це основні напрями і способи н впливу на ті відносини, які існують і розвиваються у суспільстві та державі. Через функції розкривається сутність і призначення конституції, її місце і роль як у системі регулювання найважливіших і найзагальніших суспільних відносин, так і в загальному процесі державотворення та правотворення.

Розділ 15. Прикінцеві та Перехідні положення

Розділ 15. Прикінцеві та Перехідні положення

Перехідні та Прикінцеві положення, відповідно до законотворчої практики, що склалася, повинні містити норми, якими Конституція "вписується" в систему діючого законодавства, або як змінює його. Це можуть бути правила про набрання законної чинності, а також норми про зміну і скасування нормативно-правових актів, що суперечать новій Конституції.ф

Контакт Инфо

РУБІКОН.
01001 вул. Автозаводська, Оболонь,
Київ, Україна
  • +38 095 603 32 90
  • admin@rubikon.in.ua
  • rubicon.in.ua

OKWOOD - це сайт про будівництво будинків із легкого саману. На сайті викладено докладні інструкції та досвід будування. Крім того на цьому сайті, Ви зможете довідатися про альтернативні системи енергопостачання та інші корисні поради.