Всі категорії

січ.
05

Стаття 140.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві та Севастополі визначається окремими законами України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Продовжити читання
  563 переглядів
563 переглядів
січ.
05

Стаття 141.

До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Формування, кількісний склад та умови відкликання депутатів визначається законами.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та набирає виконавців головує на її засіданнях. Склад попереднього виконавчого органу діє до моменту, поки на посаду не будуть призначені нові члени виконавчого комітету. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.
Сільську, селищну, міську, районну, обласну раду очолює голова відповідної ради, якого обирають на першому засіданні нового скликання депутати. Сільська, селищна, міська, районна, обласна ради є законодавчою владою на місцевому рівні. Контролюючі органи підпорядковуються радам. 
В склад територіальних, районних, обласних та міських рад входять депутати сіл, селищ, міст, які розташовані відповідно на цих територіях. На своїх нарадах вирішують питання виключно відповідного рівня.
Чергові вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.
Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Продовжити читання
  162 переглядів
162 переглядів
січ.
05

Стаття 141-1.

Голова місцевої виборчої комісії села, селища, міста, територіальної громади обирається мешканцями строком на три роки, але не більше ніж на дві каденції. 

Чергові вибори голова місцевої виборчої комісії села, селища, міста, територіальної громади відбуваються в останню неділю листопада третього року.
Голова місцевої виборчої комісії проводить всі вибори передбачені законодавством України, опитування, референдуми, а також ініціює дострокові вибори голови місцевої виконавчої влади та мера, голови місцевої ради та суддів. 
Голову місцевої ради переобирають депутати місцевої ради. Якщо депутати місцевої ради не спромоглися переобрати нового голову ради, то голова місцевої виборчої комісії має право ініціювати дострокові вибори місцевої ради.
Дострокові вибори голів виконавчої та законодавчої влади голова місцевої виборчої комісії ініціює за заявою не менше 10 осіб постійно мешкаючих на даній території протягом останніх п’яти років.
Голова місцевої виборчої комісії всі дані направляє у Центральну виборчу комісію України.

Продовжити читання
  209 переглядів
209 переглядів
січ.
05

Стаття 142.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 
- рухоме і нерухоме майно,
- доходи місцевих бюджетів, інші кошти,
- земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах,
- природні ресурси, що належать державі, а керують органи місцевого самоврядування від імені держави;
а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Держава не бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Продовжити читання
  192 переглядів
192 переглядів
січ.
05

Стаття 143.

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; ініціюють забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних виконавчих областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету виділенних з місцевих бюджетів для утримання і розвитку області їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. Зони контролю і впливу строго регламентовані, не перетинаються і визначаються рішеннями місцевих рад.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади місцевим радам відповідного рівня.

Продовжити читання
  192 переглядів
192 переглядів
січ.
05

Стаття 144.

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним...
Продовжити читання
  189 переглядів
189 переглядів
січ.
05

Стаття 145.

Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Продовжити читання
  592 переглядів
592 переглядів
січ.
05

Стаття 146

Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Продовжити читання
  517 переглядів
517 переглядів
ukbeenkalvplru

Політика

Президент
Президент
Повідомлень: 23
Бізнес
Бізнес
Повідомлень: 3
Виборча система
Виборча система
Повідомлень: 16
Гілки Влади
Гілки Влади
Повідомлень: 11
Конституция
Конституция
Повідомлень: 4
Реформи
Реформи
Повідомлень: 9
Спілка виборців
Спілка виборців
Повідомлень: 7

Категорії цікавого

Наші проекти
Наші проекти
Повідомлень: 2
Літопис України
Літопис України
Повідомлень: 21
Спадщина
Спадщина
Повідомлень: 3
Досвід
Досвід
Повідомлень: 3
Душа
Душа
Повідомлень: 14
Театри
Театри
Повідомлень: 1
Галереї
Галереї
Повідомлень: 1
Виставки
Виставки
Повідомлень: 5
Середовище
Середовище
Повідомлень: 2
Відпочинок
Відпочинок
Повідомлень: 6
Готелі
Готелі
Повідомлень: 1
Ресторани
Ресторани
Повідомлень: 1
Розважальні центри
Розважальні центри
Повідомлень: 1
Досягнення
Досягнення
Повідомлень: 2
Мій дім
Мій дім
Повідомлень: 1
Україна 59.3%Україна
Сполучені Штати 22.3%Сполучені Штати
Польща 5.4%Польща
Чехія 2.7%Чехія
Німеччина 2.7%Німеччина
Франція 1.3%Франція
Росія 1%Росія
Австрія 0.6%Австрія
Denmark 0.6%Denmark
Бельгія 0.6%Бельгія

Сьогодні: 9
Вчора: 17
Цього тижня: 44
Минулого тижня: 76
Цього місяця: 26
Минулого місяця: 308
Всього: 224699

Про Нашу Країну

Цієї країни не існує на карті.
Вона існує тільки у віртуальній реальності, у Вашій уяві або просто на цьому сайті. Ми запрошуємо Вас у наш уявний світ, тут зібране все найкраще - емоції, враження, уподобання. Змініть себе і світ зміниться навколо Вас. Долучайтеся, розповідайте, зробіть світ краще.

 

Адміністрація

Адреса: м. Київ

вул. Лютеранська 3,

Телефон: +38050 386 57 99

Email: info@rubikon.in.ua

Real time web analytics, Heat map tracking
© RUBIKON. All Rights Reserved. Designed By DIGIONK

Пошук