Всі категорії

серп.
10

Стаття 69.

 Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.                                                   ...
Продовжити читання
  97 переглядів
97 переглядів
січ.
05

Стаття 69-1.

Уповноваженими для реалізації народного волевиявлення є виборчі комісії, які формуються знизу вгору визначається законом.
1) Вся Україна ділиться на постійно діючі округи які визначаються законом. Округи мають дільниці. Виборці делегують свого представника від кожної дільниці. Кількість дільниць визначають виборці округу, але не більше п’ятнадцяти.
2) Збори дільничних округу обирають за рейтинговою системою і знімають з посади голову, заступника і секретаря округу що визначаються законом.
3) Голова, заступник, секретар округів району формують районну раду виборчих комісій.
4) Голова, заступник, секретар округів області формують обласну раду виборчих комісій.
5) Області, які мають у своєму великі міста України згідно статті 133 Конституції, мають обласну раду виборчих комісій, куди не входить виборча рада великого міста та формують розширену обласну раду виборчих комісій, у склад, якої входять керівники всіх округ.
6) У склад Центральної виборчої комісії входять по три представника від кожної області, яких вибирають на зборах обласної ради виборчих комісій (або розширеної ради виборчих комісій) що визначаються законом. .
7) Головують у Центральній виборчій комісії кожна область по черзі за алфавітом, зміна відбувається щороку.

Продовжити читання
  194 переглядів
194 переглядів
січ.
05

Статя 70.

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни:

  • які мають подвійне громадянство,
  • визнані судом недієздатними,
  • який знаходяться в ізоляції під слідством або у місцях позбавлення волі до зміни обставин,
  • які мають судимість за вчинення умисного злочину,
  • які проходять курс лікування у психіатричній лікарні.
Продовжити читання
  545 переглядів
545 переглядів
січ.
05

Стаття 71.

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Виборцям гарантується вільне волевиявлення.                   ...
Продовжити читання
  548 переглядів
548 переглядів
січ.
05

Статя 72.

Всеукраїнський референдум призначається Центральною виборчою комісією, місцеві обласною радою виборчих комісій Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш тисячі осіб від кожної області, від громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Продовжити читання
  194 переглядів
194 переглядів
січ.
05

Стаття 73.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.                                                                                                                                                              

Продовжити читання
  201 переглядів
201 переглядів
січ.
05

Стаття 74.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Продовжити читання
  187 переглядів
187 переглядів
січ.
05

Стаття 74-1.

До повноважень Центральної виборчої комісії належить:
1) призначення і проведення виборів Президента України у строки визначені цією Конституцією;
2) оголошення переможця президентських виборів Президента України та фіксація кандидатів №1 та №2 на посаду Президента України;
3) призначення в проведення щорічного референдуму-оцінювання Президента України;
4) у випадку втрати посади Президентом України за результатами референдуму-оцінювання, оголошення на посаду наступного кандидата Президентом України;
5) призначення виборів народних депутатів України, голів обласних державних адміністрацій у строки визначені цією Конституцією;
6) призначення місцевих виборів у строки визначені цією Конституцією;
7) призначення виборів у дільничних у виборчі комісії;
8) призначення виборів суддів першої інстанції у строки визначені цією Конституцією;
9) призначення виборів Генерального прокурора згідно вимогам цієї Конституції;
10) призначення виборів Генерального атторнея та атторнеїв всіх рівнів відповідно до закону України;
11) призначення виборів членів Вищої ради правосуддя згідно вимогам цієї Конституції та закону України;
12) призначення референдуму-опитування щодо затвердження і змін у регламент Верховної Ради;
13) призначення референдуму за ініціативою міністра юстиції, міністра екології;
14) призначення виборів міністра юстиції та міністра екології серед акредитованих фахівців в Україні, які мають право вибору;
15) призначення референдуму щодо прийняття законів, які стосуються прав і свобод громадян, прав і свобод корінного населення України, застосування мови згідно статті 93-3 цієї Конституції;
16) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
17) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією.

Продовжити читання
  185 переглядів
185 переглядів
січ.
05

Стаття 74-2.

До повноважень обласної ради виборчих комісій (або розширеної обласної ради виборчих комісій) належить:

  1. оголошення референдуму-відкликання народного депутата України за вимогою виборців округу, які делегували йому повноваження, умови визначаються законом;
  2. призначення позачергових виборів народного депутата України;
  3. призначення позачергових виборів окружних депутатів України, мерів, голів сіл, селищних виконавчих комітетів;
  4. призначення референдуму-відкликання депутатів всіх рівнів, мерів, керівників місцевих виконавчих комітетів, голів об'єднаних територіальних громад .
Продовжити читання
  199 переглядів
199 переглядів
січ.
05

Стаття 74-3.

Умови, при яких вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися:

кількість виборців, які прийняли участь у виборах, менша половини всіх виборців України та/або в результаті голосування кількість голосів виборців, які “Не підтримали жодного кандидата”, перевищує половину всіх виборців, які взяли участь у голосуванні.

Виборці мають право пояснити чому “не підтримали жодного кандидата” прямо у виділеному місці на бюлетені, а виборча комісія зобов'язана прийняти результати голосування з особливою думкою від виборців незалежно від результатів виборів.

Продовжити читання
  181 переглядів
181 переглядів
січ.
05

Стаття 74-4.

Наслідки ситуації, коли вибори визнали такими, що не відбулися:

1) Всі кандидати, які приймали участь в цих виборах, позбавляються права брати участь у наступних повторних виборах на пост Президента України.

2) Діючий Президент, який приймав участь у цих виборах, втрачає легітимність і тимчасово виконує обов’язки Президента з обмеженими правами до обрання нового Президента.
3) Виконуючий обов’язки Президента не має права: 

- видавати та підписувати нові укази; 

- призначати та звільняти з посади підпорядкованих йому за Конституцією України осіб. 
5) В країні фіксується політична криза, Центральна виборча комісія збирає громадськість, громадські об'єднання, політичні партії і вирішують як діяти далі. Рішення виноситься на всеукраїнський референдум.

Бюлетень повинен містити текст рішення і три позначки “за”, “проти” і “інша думка”.

Якщо “за” набрало більше 51% від числа прийнявших участь у голосуванні, то рішення вважається прийнятим.

Якщо “проти” набрало більше 51% від числа прийнявших участь у голосуванні, то рішення вважається не прийнятим. 

Якщо “інша думка” набрала більше 51% від числа прийнявших участь у голосуванні, то рішення вважається не прийнятим, виборча комісія групує, аналізує  всі варіанти “інших думок”, пропозиції публікуються, виробляється інший текст для референдуму. 

Якщо “за” набрало більше 51% від числа прийнявших участь у голосуванні, а “інша думка” набрала більше 10% від числа прийнявших участь у голосуванні, а то рішення вважається прийнятим з зазначенням тексту “іншої думки” і кількості осіб, які її висловили. 

Продовжити читання
  554 переглядів
554 переглядів
січ.
05

Стаття 74-5.

Членів виборчої комісії відкликають за ініціативою виборців округу, які делегували повноваження. 

Ініціативна група фіксує свою пропозицію в обласній раді виборчих комісій (або розширеній обласній раді виборчих комісій) умови визначаються законом. 

Обласна рада виборчих комісій (або розширена обласна рада виборчих комісій) зобов'язана опублікувати стурбованість ініціативної групи та виправдання члена комісії з приводу занепокоєння на своєму інтернет-ресурсі, контролює дотримання законів України всіма учасниками процесу відкликання. 

Ініціативна група збирає підписи, кількість і строки визначаються Виборчим кодексом.

Якщо ініціативна група виконала умови, обласна рада виборчих комісій (або розширена обласна рада виборчих комісій) призначає референдум-опитування. 

Якщо виборці підтримали ініціативу, то член комісії втрачає посаду без права у майбутньому обіймати державні посади.

Продовжити читання
  210 переглядів
210 переглядів
ukbeenkalvplru

Політика

Президент
Президент
Повідомлень: 23
Бізнес
Бізнес
Повідомлень: 3
Виборча система
Виборча система
Повідомлень: 16
Гілки Влади
Гілки Влади
Повідомлень: 11
Конституция
Конституция
Повідомлень: 4
Реформи
Реформи
Повідомлень: 9
Спілка виборців
Спілка виборців
Повідомлень: 7

Категорії цікавого

Наші проекти
Наші проекти
Повідомлень: 2
Літопис України
Літопис України
Повідомлень: 21
Спадщина
Спадщина
Повідомлень: 3
Досвід
Досвід
Повідомлень: 3
Душа
Душа
Повідомлень: 14
Театри
Театри
Повідомлень: 1
Галереї
Галереї
Повідомлень: 1
Виставки
Виставки
Повідомлень: 5
Середовище
Середовище
Повідомлень: 2
Відпочинок
Відпочинок
Повідомлень: 6
Готелі
Готелі
Повідомлень: 1
Ресторани
Ресторани
Повідомлень: 1
Розважальні центри
Розважальні центри
Повідомлень: 1
Досягнення
Досягнення
Повідомлень: 2
Мій дім
Мій дім
Повідомлень: 1
Україна 59.3%Україна
Сполучені Штати 22.3%Сполучені Штати
Польща 5.4%Польща
Чехія 2.7%Чехія
Німеччина 2.7%Німеччина
Франція 1.3%Франція
Росія 1%Росія
Австрія 0.6%Австрія
Denmark 0.6%Denmark
Бельгія 0.6%Бельгія

Сьогодні: 9
Вчора: 17
Цього тижня: 44
Минулого тижня: 76
Цього місяця: 26
Минулого місяця: 308
Всього: 224699

Про Нашу Країну

Цієї країни не існує на карті.
Вона існує тільки у віртуальній реальності, у Вашій уяві або просто на цьому сайті. Ми запрошуємо Вас у наш уявний світ, тут зібране все найкраще - емоції, враження, уподобання. Змініть себе і світ зміниться навколо Вас. Долучайтеся, розповідайте, зробіть світ краще.

 

Адміністрація

Адреса: м. Київ

вул. Лютеранська 3,

Телефон: +38050 386 57 99

Email: info@rubikon.in.ua

Real time web analytics, Heat map tracking
© RUBIKON. All Rights Reserved. Designed By DIGIONK

Пошук