Всі категорії

січ.
05

Стаття 113.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і підпорядковується Президенту України. 
Президент України і Кабінет Міністрів України відповідальні перед Президентом України і  Верховною Радою України, підконтрольні і підзвітні Верховній Раді України за розпорядження і цільове використання Державного бюджету у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Продовжити читання
  410 переглядів
410 переглядів
січ.
05

Стаття 114.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням  Президентом України в строк не пізніше ніж на тридцятий день після складання присяги. Президент несе повну відповідальність за працездатність Кабінету Міністрів. Якщо Кабінет Міністрів не буде сформований в установленний час, то Верховна Рада має право об'явити імпічмент Президенту.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаютьсяВерховною Радою Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Продовжити читання
  212 переглядів
212 переглядів
січ.
05

Стаття 115.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Верховною Радою Президентом України.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді Президенту України про свою відставку.
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада Президент України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраним Верховною Радою Президентом України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України. 

Продовжити читання
  201 переглядів
201 переглядів
січ.
05

Стаття 116.

Кабінет Міністрів України контролює і забезпечує виконання:
1) забезпечення громадян пенсіями;
2) впроваджує і вдосконалює систему охорони здоров’я нації доступну для кожного члена суспільства;
3) впроваджує і вдосконалює систему освіти нації доступну для кожного члена суспільства;
4) забезпечує дитячі садочки для кожної дитини України;
5) вирішує соціальні питання з малозабезпеченими та неблагополучними громадянами суспільства;
6) утримання ув’язнених та сприяння зменшенню повторних строків;
7) відповідає за захист кордонів України;
8) утримує армію для захисту від зовнішнього ворогу;
9) забезпечує безпеку громадян України, як в середині країни, так і зовні;
10) піклується та створює умови для розвитку науки та впровадженню новітніх технологій;
11) організує та сприяє популяризації історії України та її дослідження;
12) організує та сприяє розвитку магістралей всеукраїнського значення - газопровід, електромережі, залізні дороги, автобани;
13) контролює видобуток всіх корисних копалин в Україні і знаходить найкращих видобувників серед приватних компаній;
14) організує та сприяє розвитку морської акваторії України.

Продовжити читання
  165 переглядів
165 переглядів
січ.
05

Стаття 116-1.

Структура Кабінету Міністрів України:
1) Аналітичний центр, який формує і формулює державні потреби та оголошує конкурс проектів для залучають приватних виконавців.
2) Фінансовий аналітичний центр – команда, яка оцінює вартість проекту, фінансові ризики, фінансові вигоди, супроводжує фінансову частину проекту, пропонує фінансові рішення, тощо.
3) Комісія експертів - найманні працівники долучаються для аналізу проекту заздалегідь затвердженому гонорару. 

Продовжити читання
  191 переглядів
191 переглядів
січ.
05

Стаття 116-2.

 Виконавцями проектів Кабінету Міністрів є приватні компанії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продовжити читання
  159 переглядів
159 переглядів
січ.
05

Стаття 116-3.

Професійними контролерами виконання робіт є страхові компанії, які страхують результат виконання робіт і гарантійні зобов’язання перед державою.
Договір для виконання робіт підписують три сторони - виконавча влада, виконавець робіт (або той хто надає послуги) та страхова компанія, яка гарантує своїм майном якість виконаних робіт і гарантійні зобов’язання.

Продовжити читання
  196 переглядів
196 переглядів
січ.
05

Стаття 116-4.

Діяльність Кабінету Міністрів України контролюється і є підзвітна Верховній Раді України.                                                   ...
Продовжити читання
  167 переглядів
167 переглядів
січ.
05

Стаття 117.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Продовжити читання
  191 переглядів
191 переглядів
серп.
10

Стаття 118-1.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.Голови...
Продовжити читання
  146 переглядів
146 переглядів
січ.
05

Стаття 118-2.

Очолює Обласну державну адміністрацію - Голова Обласної державної адміністрації. Виборна посада. Обирається строком на п’ять років, але не більше ніж дві каденції, з числа Мерів, Голів територіальних громад  цієї області, які відпрацювали два терміни посліль на своїй посаді. 

Великі міста України Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий ріг, Миколаїв, Маріуполь прирівняні по структурі керування до області і мають свої державні адміністрації.

Продовжити читання
  192 переглядів
192 переглядів
січ.
05

Стаття 118-3.

Склад обласної державної адміністрації:
1) Обласний аналітичний центр, який формує і формулює державні потреби та оголошує конкурс проектів для залучають приватних виконавців.
2) Обласний фінансовий аналітичний центр – команда, яка оцінює вартість проекту, фінансові ризики, фінансові вигоди, супроводжує фінансову частину проекту, пропонує фінансові рішення, тощо.
3) Комісія експертів - найманні працівники долучаються для аналізу конкретного проекту. 

Продовжити читання
  163 переглядів
163 переглядів
серп.
10

Стаття 118-4.

Виконавцями проектів Обласної державної адміністрації є приватні компанії.                                                         ...
Продовжити читання
  474 переглядів
474 переглядів
січ.
05

Стаття 118-5.

Професійними контролерами виконання робіт приватними компаніями є страхові компанії, які страхують результат виконання робіт і гарантійні зобов’язання перед державою.
Договір для виконання робіт підписують три сторони - уповноважений представник Обласної державної адміністрації, виконавець робіт (або той, хто надає послуги) та страхова компанія, яка гарантує своїм майном якість виконаних робіт і гарантійні зобов’язання.

Обласна державна адміністрація контролюється і підзвітна Обласній раді та Кабінету Міністрів тільки у питаннях делегованих їй Кабінетом Міністрів України.

Продовжити читання
  182 переглядів
182 переглядів
січ.
05

Стаття 118-6.

Виконавчі комітети у населених пунктах  та територіальних громадах.

Головою виконавчої влади в місті є Мер; у територіальній громаді є Голова Територіальні громади; селі, селищі - Голова виконавчого комітету.
Керівники виконавчих комітетів населених пунктів і територіальних громад мають виборні посади. Обираються строком на 5 років, але не більше ніж на дві каденції, з числа окружних депутатів, які відпрацювали дві каденції в окрузі.  Після п’яти років перебування на цих посадах мають право балотуватися по мажоритарному округу у Верховну Раду або на Голову обласної державної адміністрації.

Продовжити читання
  180 переглядів
180 переглядів
січ.
05

Стаття 118-7.

Склад виконавчого комітету в місті та у територіальній громаді:

1) Аналітична служба, фінансова служба, на яких розповсюджуються всі вимоги і преференції аналітичних ті фінансових центрів.

2) Комісія експертів - наймані працівники залучаються для аналізу проекту заздалегідь затвердженому гонорару.                                                                            

Продовжити читання
  194 переглядів
194 переглядів
січ.
05

Стаття 118-8.

Виконавчий комітет міста та територіальної громади контролюється і підзвітні районній раді (крім великих міст України) та Кабінету Міністрів тільки у питаннях делегованих їм Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                                                                                                           

Продовжити читання
  193 переглядів
193 переглядів
січ.
05

Стаття 108-9.

Місцевий округ визначається згідно діючого закону.

В округах представниками виконавчої влади є виконавчі комітети села, селища, територіальної громади, керівники ОСББ або долучаються на договірних засадах приватні підприємці або компанії. 

Аналітичною і фінансовою службою на місцях є окружний депутат.

Окружний депутат - формує і формулює потреби виборчого округу та оголошує конкурси на проекти та послуги. Залучає виконавців робіт. Але договір між окружним депутатом, як представника місцевої громади, і Виконавцем або діючим на території виконавчим комітетом вступає в силу тільки за підписом третьої сторони, професійного контролера та гаранта якості наданих послуг (робіт) - Страхової компанії, яка гарантує результат і гарантійні зобов’язання Виконавця своїм майном.

Продовжити читання
  163 переглядів
163 переглядів
січ.
05

Стаття 118-10.

За свою діяльність місцевий депутат звітує перед місцевою громадою, яка може відкликати його в порядку імпічменту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Продовжити читання
  190 переглядів
190 переглядів
січ.
05

Стаття 118-11.

Робота місцевого депутата повинна бути відкрита, публічна і фіксуватися на його сайті в інтернеті. 
Зона відповідальності місцевого депутата:
1) Розгляд та опрацювання петицій. Розгляд петицій у любому випадку незалежно від кількості проголосувавших. Голосування показує тільки гостроту проблеми.
2) Ведення порівняльної таблиці між домами в окрузі, щоб мешканці бачили повну картину (оцінка стану кожного будинку, оцінка стану прибудинкових територій, оцінка стану дитячих майданчиків).
3) Контроль роботи ОСББ. Депутат має право ініціювати імпічмент керівника ОСББ, але рішення приймають тільки мешканці.
4) Контроль побутових проблем – сміття, каналізація, під’їзди, теплозбереження.
5) Ініціює імпічмент, будь-якого чиновника.
6) Організує конкурс підприємств на послуги в окрузі.
7) Організує конкурс претендентів на земельні ділянки та привертає увагу мешканців до претендентів на земельні ділянки
8) Проводить громадські слухання та голосування. Депутат тільки ініціатор, не приймає рішення. Голосує громада.
9) Збирає загальний портрет мешканців. Сприяє центральним органам вирішувати соціальні питання з малозабезпеченими та неблагополучними громадянами суспільства

Продовжити читання
  181 переглядів
181 переглядів
ukbeenkalvplru

Політика

Президент
Президент
Повідомлень: 23
Бізнес
Бізнес
Повідомлень: 3
Виборча система
Виборча система
Повідомлень: 16
Гілки Влади
Гілки Влади
Повідомлень: 11
Конституция
Конституция
Повідомлень: 4
Реформи
Реформи
Повідомлень: 9
Спілка виборців
Спілка виборців
Повідомлень: 7

Категорії цікавого

Наші проекти
Наші проекти
Повідомлень: 2
Літопис України
Літопис України
Повідомлень: 21
Спадщина
Спадщина
Повідомлень: 3
Досвід
Досвід
Повідомлень: 3
Душа
Душа
Повідомлень: 14
Театри
Театри
Повідомлень: 1
Галереї
Галереї
Повідомлень: 1
Виставки
Виставки
Повідомлень: 5
Середовище
Середовище
Повідомлень: 2
Відпочинок
Відпочинок
Повідомлень: 6
Готелі
Готелі
Повідомлень: 1
Ресторани
Ресторани
Повідомлень: 1
Розважальні центри
Розважальні центри
Повідомлень: 1
Досягнення
Досягнення
Повідомлень: 2
Мій дім
Мій дім
Повідомлень: 1
Україна 59.3%Україна
Сполучені Штати 22.3%Сполучені Штати
Польща 5.4%Польща
Чехія 2.7%Чехія
Німеччина 2.7%Німеччина
Франція 1.3%Франція
Росія 1%Росія
Австрія 0.6%Австрія
Denmark 0.6%Denmark
Бельгія 0.6%Бельгія

Сьогодні: 9
Вчора: 17
Цього тижня: 44
Минулого тижня: 76
Цього місяця: 26
Минулого місяця: 308
Всього: 224699

Про Нашу Країну

Цієї країни не існує на карті.
Вона існує тільки у віртуальній реальності, у Вашій уяві або просто на цьому сайті. Ми запрошуємо Вас у наш уявний світ, тут зібране все найкраще - емоції, враження, уподобання. Змініть себе і світ зміниться навколо Вас. Долучайтеся, розповідайте, зробіть світ краще.

 

Адміністрація

Адреса: м. Київ

вул. Лютеранська 3,

Телефон: +38050 386 57 99

Email: info@rubikon.in.ua

Real time web analytics, Heat map tracking
© RUBIKON. All Rights Reserved. Designed By DIGIONK

Пошук