Розділ 6. Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і підпорядковується Президенту України. 
Президент України і Кабінет Міністрів України відповідальні перед Президентом України іВерховною Радою України, підконтрольні і підзвітні Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням  Президентом України в строк не пізніше ніж на тридцятий день після складання присяги. Президент несе повну відповідальність за працездатність Кабінету Міністрів. Якщо Кабінет Міністрів не буде сформований в установленний час, то Верховна Рада має право об'явити імпічмент Президенту.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаютьсяВерховною Радою Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Верховною Радою Президентом України.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді Президенту України про свою відставку.
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада Президент України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраним Верховною Радою Президентом України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України. Якщо Верховна Рада двічі прийняла резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів за каденцію одного Президента, то Президент України подає у відставку разом з Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України контролює і забезпечує виконання:
1) забезпечення громадян пенсіями;
2) впроваджує і вдосконалює систему охорони здоров’я нації доступну для кожного члена суспільства;
3) впроваджує і вдосконалює систему освіти нації доступну для кожного члена суспільства;
4) забезпечує дитячі садочки для кожної дитини України;
5) вирішує соціальні питання з малозабезпеченими та неблагополучними громадянами суспільства;
6) утримання ув’язнених та сприяння зменшенню повторних строків;
7) відповідає за захист кордонів України;
8) утримує армію для захисту від зовнішнього ворогу;
9) забезпечує безпеку громадян України, як в середині країни, так і зовні;
10) піклується та створює умови для розвитку науки та впровадженню новітніх технологій;
11) організує та сприяє популяризації історії України та її дослідження;
12) організує та сприяє розвитку магістралей всеукраїнського значення - газопровід, електромережі, залізні дороги, автобани;
13) контролює видобуток всіх корисних копалин в Україні і знаходить найкращих видобувників серед приватних компаній;
14) організує та сприяє розвитку морської акваторії України.

Структура Кабінету Міністрів України:
1) Аналітичний центр, який формує і формулює державні потреби та оголошує конкурс проектів для залучають приватних виконавців.
2) Фінансовий аналітичний центр – команда, яка оцінює вартість проекту, фінансові ризики, фінансові вигоди, супроводжує фінансову частину проекту, пропонує фінансові рішення, тощо.
3) Комісія експертів - найманні працівники долучаються для аналізу проекту заздалегідь затвердженому гонорару. 

 Виконавцями проектів Кабінету Міністрів є приватні компанії. 

Професійними контролерами виконання робіт є страхові компанії, які страхують результат виконання робіт і гарантійні зобов’язання перед державою.
Договір для виконання робіт підписують три сторони - виконавча влада, виконавець робіт (або той хто надає послуги) та страхова компанія, яка гарантує своїм майном якість виконаних робіт і гарантійні зобов’язання.

Діяльність Кабінету Міністрів України контролюється і є підзвітна Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Обласний рівень виконавчої влади (області та м. Київ).
Обласна державна адміністрація контролює та забезпечує виконання: 
1) розбудова та сприяння розвитку портів (аеро, морські, річні); 
2) охорона, зберігання та облаштування водоймів, природних ландшафтів, лісів; 
3) популяризація історії рідного краю; 
4) сприяння розвитку міжрегіонального транспорту; 
5) будівництво автомагістралей, мостів, розв’язок, метро; 
6) опіка безпритульних тварин.

Очолює - Голова Обласної державної адміністрації. Виборча посада. Обирається строком на п’ять років з числа Мерів, Голів територіальних громад цієї області мешканцями цієї області. Строком на 5 років, але не більше ніж дві каденції.

Склад обласної державної адміністрації:
1) Обласний аналітичний центр, який формує і формулює державні потреби та оголошує конкурс проектів для залучають приватних виконавців.
2) Обласний фінансовий аналітичний центр – команда, яка оцінює вартість проекту, фінансові ризики, фінансові вигоди, супроводжує фінансову частину проекту, пропонує фінансові рішення, тощо.
3) Комісія експертів - найманні працівники долучаються для аналізу конкретного проекту. 

Виконавцями проектів Обласної державної адміністрації є приватні компанії. 

Професійними контролерами виконання робіт є страхові компанії, які страхують результат виконання робіт і гарантійні зобов’язання перед державою.
Договір для виконання робіт підписують три сторони - виконавча влада, виконавець робіт (або той хто надає послуги) та страхова компанія, яка гарантує своїм майном якість виконаних робіт і гарантійні зобов’язання.
Обласна державна адміністрація контролюється і підзвітна Обласній раді та Кабінету Міністрів тільки у питаннях делегованих їй Кабінетом Міністрів України.

Міста та Територіальні громади.
Головою виконавчої влади в місті є Мер, у Територіальний громаді є Голова Територіальні громади.
Обидві посади є виборчі. Обираються строком на 5 років, але не більше ніж на дві каденції. Після п’яти років перебування на цих посадах мають право балотуватися по мажоритарному округу у Верховну Раду або на Голову обласної державної адміністрації.

Склад державної адміністрації в місті та територіальній громаді:
1) Аналітична служба, фінансова служба, на яких розповсюджуються всі вимоги і преференції аналітичних ті фінансових центрів.
2) Комісія експертів - найманні працівники долучаються для аналізу проекту заздалегідь затвердженому гонорару. 

Державна адміністрація міста та Територіальної громади контролюється і підзвітна Міській раді або Територіальній раді та Кабінету Міністрів тільки у питаннях делегованих їй Кабінетом Міністрів України.

Округ.
В округах представників виконавчої влади немає. Роль виконавців виконують приватні підприємці, керівники ОСББ, тощо, які дотримуються чинного законодавства України.
Аналітичною і фінансовою службою на місцях є місцевий депутат.
Місцевий депутат - формує і формулює потреби виборчого округу та оголошує конкурси на проекти та послуги. Залучає Виконавців. Але договір між депутатом, як представника місцевої громади, і Виконавцем вступає в силу тільки за підписом третьої сторони, професійного контролера та гаранта якості наданих послуг - Страхової компанії, яка гарантує результат і гарантійні зобов’язання Виконавця своїм майном.

За свою діяльність місцевий депутат звітує перед місцевою громадою, яка може відкликати його в порядку імпічменту.

Робота місцевого депутата повинна бути відкрита, публічна і фіксуватися на його сайті в інтернеті. 
Зона відповідальності місцевого депутата:
1) Розгляд та опрацювання петицій. Розгляд петицій у любому випадку незалежно від кількості проголосувавших. Голосування показує тільки гостроту проблеми.
2) Ведення порівняльної таблиці між домами в окрузі, щоб мешканці бачили повну картину (оцінка стану кожного будинку, оцінка стану прибудинкових територій, оцінка стану дитячих майданчиків).
3) Контроль роботи ОСББ. Депутат має право ініціювати імпічмент керівника ОСББ, але рішення приймають тільки мешканці.
4) Контроль побутових проблем – сміття, каналізація, під’їзди, теплозбереження.
5) Ініціює імпічмент, будь-якого чиновника.
6) Організує конкурс підприємств на послуги в окрузі.
7) Організує конкурс претендентів на земельні ділянки та привертає увагу мешканців до претендентів на земельні ділянки
8) Проводить громадські слухання та голосування. Депутат тільки ініціатор, не приймає рішення. Голосує громада.
9) Збирає загальний портрет мешканців. Сприяє центральним органам вирішувати соціальні питання з малозабезпеченими та неблагополучними громадянами суспільства

Сторінка 1 із 2

Політика

Президент
Президент
Повідомлень: 23
Бізнес
Бізнес
Повідомлень: 3
Виборча система
Виборча система
Повідомлень: 15
Гілки Влади
Гілки Влади
Повідомлень: 11
Конституция
Конституция
Повідомлень: 4
Реформи
Реформи
Повідомлень: 9
Спілка виборців
Спілка виборців
Повідомлень: 7

Категорії цікавого

Наші проекти
Наші проекти
Повідомлень: 2
Літопис України
Літопис України
Повідомлень: 21
Спадщина
Спадщина
Повідомлень: 3
Досвід
Досвід
Повідомлень: 3
Душа
Душа
Повідомлень: 14
Театри
Театри
Повідомлень: 1
Галереї
Галереї
Повідомлень: 1
Виставки
Виставки
Повідомлень: 5
Середовище
Середовище
Повідомлень: 2
Відпочинок
Відпочинок
Повідомлень: 6
Готелі
Готелі
Повідомлень: 1
Ресторани
Ресторани
Повідомлень: 1
Розважальні центри
Розважальні центри
Повідомлень: 1
Досягнення
Досягнення
Повідомлень: 2
Мій дім
Мій дім
Повідомлень: 1
Україна 47.8%Україна
Сполучені Штати 40.8%Сполучені Штати
Польща 1.7%Польща
Німеччина 1.1%Німеччина
Англія 1.1%Англія
Іспанія 0.8%Іспанія
Чехія 0.8%Чехія
Франція 0.8%Франція
Словаччина 0.5%Словаччина
Італія 0.5%Італія

Сьогодні: 3
Вчора: 9
Цього тижня: 42
Минулого тижня: 53
Цього місяця: 78
Минулого місяця: 375
Всього: 222849

Про Нашу Країну

Цієї країни не існує на карті.
Вона існує тільки у віртуальній реальності, у Вашій уяві або просто на цьому сайті. Ми запрошуємо Вас у наш уявний світ, тут зібране все найкраще - емоції, враження, уподобання. Змініть себе і світ зміниться навколо Вас. Долучайтеся, розповідайте, зробіть світ краще.

 

Адміністрація

Адреса: м. Київ

вул. Лютеранська 3,

Телефон: +38050 386 57 99

Email: info@rubikon.in.ua

Real time web analytics, Heat map tracking
© RUBIKON. All Rights Reserved. Designed By DIGIONK

Пошук